Asiakkuuksien hoito 30 osp, ylioppilas tai muu ammatillinen tutkinto

TUTKINNON OSAN KUVAUS

Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito/Kaupan palvelu ja myynti/Myynnin tukipalvelut 30 osp
Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot:
• Asiakkuuksien hallinta
• Myynti ja palvelu
• Myynnin kehityksen seuranta

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Asiakkuuksien hoito

• hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet
• myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa asiakastarpeen mukaisia palveluja
• tekee tarjouksia tai muita asiakkuuksien hoitoon liittyviä palveluratkaisuehdotuksia
• hoitaa jälkitoimet
• seuraa myynti- ja palvelutyönsä tuloksellisuutta ja kannattavuutta.

Kaupan palvelu ja myynti

• valmistautuu palvelutilanteisiin
• hoitaa tuotevastuualueensa
• palvelee ja myy
• seuraa myynnin kehitystä.

Myynnin tukipalvelut

• palvelee sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita
• toimii palvelu- tai myyntiyksikkönsä tukena
• osallistuu sisäisen viestinnän ja asiakasviestinnän toteuttamiseen.

Oppimistavoitteet