C#-ohjelmointi 2 osp -10 osp

Vapaasti valittava tutkinnon osa: C#-ohjelmointi 2 osp -10 osp
Tutkinnon osan tavoitteet:

 • Opiskelija osaa toteuttaa C# -kieltä hyödyntäen sovelluksen.

Tutkinnon osan keskeiset sisällöt:

 • Visual Studion haltuunotto
 • C#-ohjelmoinnin perusrakenteet
 • vakiofunktiot ja funktiot
 • kertaus: HTML5 + CSS3
 • C#-frameworkit (esim. ASP.NET)
 • sovelluksen laatiminen C#-ohjelmointikielellä

Tutkinnon osan toteutus:

Opetus toteutetaan lähiopetuksena. Tutkinnon osan aikana tehdään paljon erilaisia oppimistehtäviä. Opiskelijan osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan.
Tutkinnon osan hyväksytyn suorittamisen edellytykset:

 • aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen / osaamisen osoittaminen
 • sovelluksen toteuttaminen C#-kielellä

Arviointikriteerit:

K3:

Opiskelija

 • soveltaa C#-ohjelmointitaitoja monipuolisesti ja itsenäisesti
 • osaa tehdä itsenäisesti oppimistehtäviä
 • suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti sovelluksen C#-kielellä

H2:

Opiskelija

 • soveltaa C#-ohjelmointitaitoja
 • osaa tehdä erilaisia oppimistehtäviä
 • suunnittelee ja toteuttaa sovelluksen C#-kielellä

T1:

Opiskelija

 • soveltaa C#-ohjelmoinnin perusteita
 • osaa ohjatusti tehdä erilaisia oppimistehtäviä
 • suunnittelee ja toteuttaa ohjatusti sovelluksen C#-kielellä

Arviointikriteerit