Finanssipalvelut 30 osp, ylioppilas tai muu ammatillinen tutkinto

TUTKINNON OSAN KUVAUS

Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp

Tutkinnon osaan kuuluvat oppimistavoitteet:

• Finanssipalvelut 16 osp
• Työssäoppiminen 14 osp

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
• valmistautuu finanssipalveluihin
• hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä
• seuraa työnsä tuloksellisuutta ja kannattavuutta.

Oppimistavoitteet