JavaScript-ohjelmointi 2-10 osp

Vapaasti valittava tutkinnon osa: JavaScript-ohjelmointi 2 osp -10 osp

Tutkinnon osan tavoitteet:

 • Opiskelija osaa toteuttaa JavaScript -kieltä hyödyntäen Internet-sivuston, jossa on monipuolisesti erilaisia toiminnallisuuksia.

Tutkinnon osan keskeiset sisällöt:

 • kertaus: HTML5 + CSS3
 • JavaScript-ohjelmoinnin perusrakenteet
 • vakiofunktiot ja funktiot
 • syötteiden tarkistus ja muuntaminen
 • JavaScript-kirjastot (esim. jQuery)
 • JSON ja rajapintojen käsittely
 • dynaamisen verkkosivuston toteuttaminen JavaScript-kielellä
 • JavaScript-frameworkit (esim. Node.js)

 

Tutkinnon osan toteutus:

 • Opetus toteutetaan lähiopetuksena. Tutkinnon osan aikana tehdään paljon erilaisia oppimistehtäviä. Opiskelijan osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan.

Tutkinnon osan hyväksytyn suorittamisen edellytykset:

 • aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen / osaamisen osoittaminen
 • monipuolisen verkkosivuston toteuttaminen JavaScript-kielelläArviointikriteerit:

K3:

Opiskelija

 • soveltaa JavaScript-ohjelmointitaitoja monipuolisesti ja itsenäisesti
 • osaa tehdä itsenäisesti oppimistehtäviä
 • suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti monipuolisen verkkosivuston JavaScript-kielellä

H2:

Opiskelija

 • soveltaa JavaScript-ohjelmointitaitoja
 • osaa tehdä erilaisia oppimistehtäviä
 • suunnittelee ja toteuttaa monipuolisen verkkosivuston JavaScript-kielellä

T1:

Opiskelija

 • soveltaa JavaScript-ohjelmoinnin perusteita
 • osaa ohjatusti tehdä erilaisia oppimistehtäviä
 • suunnittelee ja toteuttaa ohjatusti monipuolisen verkkosivuston JavaScript-kielellä

 

Arviointikriteerit