Ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen (Java) 30 osp, peruskoulu

TUTKINNON OSAN KUVAUS

Tutkinnon osa: Ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen 30 osp

• Java-ohjelmoinnin perusteet 6 osp
• Ohjelmiston toteuttaminen 6 osp
• Toteutusprojekti, ohjelmiston tuotantoversio 4 osp

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

• suunnitella ohjelmiston toteuttamisen
• toteuttaa ohjelmiston
• testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Oppimistavoitteet