Ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen (Peli) 30 osp, peruskoulu

TUTKINNON OSAN KUVAUS

Tutkinnon osa: Ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen 30 osp

• Peliohjelmoinnin perusteet 7 osp
• Pelin toteuttaminen 7 osp
• Toteutusprojekti, pelin tuotantoversio 4 osp

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

• suunnitella ohjelmiston toteuttamisen
• toteuttaa ohjelmiston
• testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Oppimistavoitteet