Ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen (Web) 30 osp, peruskoulu

TUTKINNON OSAN KUVAUS

Tutkinnon osa: Ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen 30 osp

• Selainpuolen ohjelmointi 5 osp
• Sisällönhallintajärjestelmät 2 osp
• Palvelinpuolen ohjelmointi 3 osp
• Verkkopalvelun toteuttaminen 4 osp
• Toteutusprojekti, verkkopalvelun tuotantoversio 4 osp

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

• suunnitella ohjelmiston toteuttamisen
• toteuttaa ohjelmiston
• testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Oppimistavoitteet