PHP-ohjelmointi 2-10 osp

Tutkinnon osan tavoitteet:

Opiskelija osaa toteuttaa PHP -kieltä hyödyntäen Internet-sivuston, jossa on dynaamisia toiminnallisuuksia.
Tutkinnon osan keskeiset sisällöt:

 • kertaus: HTML5 + CSS3
 • lomakkeiden tekeminen HTML-kielellä
 • PHP-ohjelmoinnin perusrakenteet
 • vakiofunktiot ja funktiot
 • lomakesyötteiden tarkistus
 • tietokannat ja PHP
 • evästeet ja istunto
 • tiedostojen käsittely
 • dynaamisen verkkosivuston toteuttaminen PHP-kielellä
 • PHP-frameworkit (esim. Laravel)

Tutkinnon osan toteutus:

Opetus toteutetaan lähiopetuksena. Tutkinnon osan aikana tehdään paljon erilaisia oppimistehtäviä. Opiskelijan osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan.
Tutkinnon osan hyväksytyn suorittamisen edellytykset:

 • aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen / osaamisen osoittaminen
 • dynaamisen verkkosivuston toteuttaminen PHP-kielellä

Arviointikriteerit:

K3:

Opiskelija

 • soveltaa PHP-ohjelmointitaitoja monipuolisesti ja itsenäisesti
 • osaa tehdä itsenäisesti oppimistehtäviä
 • suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti dynaamisen ja monipuolisen verkkosivuston PHP-kielellä

 

H2:

Opiskelija

 • soveltaa PHP-ohjelmointitaitoja
 • osaa tehdä erilaisia oppimistehtäviä
 • suunnittelee ja toteuttaa dynaamisen ja monipuolisen verkkosivuston PHP-kielellä

 

T1:

Opiskelija

 • soveltaa PHP-ohjelmoinnin perusteita
 • osaa ohjatusti tehdä erilaisia oppimistehtäviä
 • suunnittelee ja toteuttaa ohjatusti dynaamisen ja monipuolisen verkkosivuston PHP-kielellä

Arviointikriteerit