Tervetuloa Business College Helsinkiin

Business College Helsinki on Suomen suurin datanomi- ja merkonomikoulutuksen järjestäjä. Toteutamme myös ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta. Meillä on pitkä kokemus ja hyvä maine laadukkaan ammatillisen koulutuksen osaajana ja se kehittäjänä kansainvälisessä ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Merkittävänä koulutuksen järjestäjänä pystymme tarjoamaan opiskelijoillemme monipuolisen koulutustarjonnan, laadukkaan opetuksen ja ohjauksen sekä hyvät yhteydet työelämään. Toimintamme tukee opiskelijoidemme ja yhteistyökumppaneidemme kehitystä ja menestystä.

Koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitoksemme ylläpitäjänä on Helsinki Business College Oy. Sen omistavat tasaosuuksin Suomen Liikemiesten Kauppaopiston säätiö sekä Helsingin seudun kauppakamari. Olemme siis yksityisessä omistuksessa oleva oppilaitos. Koulutuksen järjestäjän tehtävät määritellään koulutuksen järjestämisluvassa.

1.2 Toimintatapamme

Kasvatamme ja valmennamme opiskelijoita muutoskykyisiksi ammattiosaajiksi työelämään.

Toiminnassamme on tärkeää:
OPISKELIJAKESKEISYYS Keskeistä toiminnassamme on henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen. Suunnitelman mukaisesti varmistamme opiskelijan oppimistavoitteiden saavuttamisen ja määrittelemme henkilökohtaiset osaamistarpeet. Tuemme tarkoituksenmukaisten työssäoppimispaikkojen hankinnassa ja huolehdimme opiskelijan kokonaisvaltaisen oppimisen ohjauksesta. Näin toteutuu yksilöstä välittäminen ja oppimisen tukeminen valmistumisen, työllistymisen ja ammattitaidon varmistamiseksi. Opiskelijat saavat riittävästi opetusta, ohjausta ja tukea ammatillisessa kasvussaan ja kehittymisessään. Kaikilla yhteisömme jäsenillä on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön, jossa toimitaan selkeiden, yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaisesti.

VASTUULLISUUS Kohtelemme toisiamme tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Tuemme, kannustamme ja annamme palautetta. Jokainen on valmis tekemään parhaansa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tehdään se, mitä luvataan ja pidetään kiinni sopimuksista. Kannamme yhteiskunnallisen vastuumme sidosryhmien odotusten mukaisesti. Toimimme suunnannäyttäjänä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä.

YHTEISTYÖ Toimimme avoimessa luottamuksen ilmapiirissä. Arvostamme ja kuuntelemme toinen toisiamme. Onnistumme yhdessä jakamalla osaamistamme ja tekemällä tiivistä yhteistyötä työelämän ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Toimintamme on tavoitteellista ja tuloksellista. Vahvan yhteisöllisyyden rakentamisesta kantavat vastuun kaikki työyhteisömme jäsenet.

YRITTÄJYYS Olemme innovatiivisia, proaktiivisia ja uskallamme ottaa hallittuja riskejä. Edistämme uuden yritystoiminnan syntymistä. Ammatillisen koulutuksen kautta tarjoamme käytännönläheisen väylän yrittäjyyteen. Yrittäjyys sisältää aktiiviseksi ja oma-aloitteiseksi yksilöksi kasvamisen, yritteliään toimintatavan kaikilla yhteiskunnan tasoilla sekä yrittäjäksi ryhtymiseen tarvittavat perustiedot ja taidot.

1.3 Koulutustarjonta

Tarjoamme datanomi- ja merkonomikoulutusta nuorille ja aikuisille sekä englanninkielistä merkonomi- ja datanomikoulutusta (QBA ja QIT). Lisäksi tarjoamme aikuisopiskelijoille ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä täydennyskoulutusta. Opiskelijoita oppilaitoksessa on kokonaisuudessaan noin 2500.

1.4 Henkilöstö

Oppilaitoksessa työskentelee 130 henkilöä.
Oppilaitoksen johtoryhmän muodostavat seuraavat henkilöt:
Rehtori/toimitusjohtaja, Antti Loukola
Laatujohtaja, vararehtori Heli Huotari
Koulutusjohtaja (nuoret), Antti Sirainen
Koulutusjohtaja (aikuiset), Kirsi Järvinen
Asiakkuusjohtaja, Vesa Jokela
Talous- ja hallintojohtaja, Hannu Nyyssölä

1.5 Sinua palvelevat

Opintoihin liittyvissä päivittäisissä asioissa sinua palvelevat HOKS-ohjaajat, opintotoimisto, työelämäpalvelut, opinto-ohjaajat, helpdesk ja info. Opiskeluhuoltoon liittyvissä asioissa saat tukea erityisopettajilta, kuraattoreilta, psykologeilta ja opiskelijoiden terveydenhuollosta. Tarvittaessa oppilaitos tarjoaa opiskelun tueksi myös tukiopetusta tai mahdollisuuden suorittaa opintoja avoimessa oppimisympäristössä. Mikäli kiinnostut monikulttuurisesta ja kansainvälisestä toiminnasta kotimaassa tai ulkomailla, sinua auttavat kv-koordinaattorimme.

Jos olet täyttänyt 16 vuotta, pidäthän mukanasi henkilöllisyystodistusta asioidessa oppilaitoksessamme.
Henkilöllisyystodistukseksi hyväksytään
Passi
Voimassaoleva henkilökortti (myös alaikäisen henkilökortti, ulkomaalaisen henkilökortti tai väliaikainen henkilökortti)
Suomen viranomaisen 1.10.1990 jälkeen myöntämä ajokortti
Suomen viranomaisen myöntämä muukalaispassi tai pakolaisen matkustusasiakirja.
Todistuksen/passin tulee olla voimassa ja kuvallinen.

1.5.1 HOKS-ohjaaja

Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on oma HOKS-ohjaaja. Hän on sinun tärkein yhteishenkilösi oppilaitoksessamme, jonka puoleen voit kääntyä kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. HOKS-ohjaaja toimii koko opiskelusi ajan tukenasi ja tekee kanssasi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). HOKS on suunnitelma opinnoistasi, työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja näytöistä. HOKS-ohjaaja määrittelee kanssasi opiskelun tavoitteet, suunnittelee osaamisen hankkimisen tavat sekä aikataulun, ja auttaa sinua saavuttamaan yhdessä sovitut tavoitteet.

HOKS-ohjaaja perehdyttää sinut myös oppilaitoksen käytänteisiin ja tutkinnon suorittamiseen. HOKS-ohjaaja seuraa osaamisesi kehittymistä, opintojesi edistymistä ja on tarvittaessa yhteydessä huoltajaasi, mikäli olet alaikäinen.

1.5.2 Opintotoimisto

Opintotoimisto sijaitsee 2. kerroksessa. Opintotoimiston aukioloajat, opiskeluun liittyvät lomakkeet ja ajankohtaiset tiedotteet löydät Itslearningistä (Opiskelijan ohjeet). Useimmat lomakkeista voi palauttaa liitetiedostoina oppilaitoksen sähköpostia käyttäen (lisätietoja lomakkeissa).

Palvelemme opiskelijaa muun muassa seuraavissa asioissa:
Verkkosalasanojen antaminen
Opiskelutodistusten ja opintosuoritteiden antaminen
Alennustodistusten antaminen juna-, bussi- ja linja-autolippuja varten
Opintotuki- ja koulumatkatukihakemusten välittäminen Kelalle
Tutkintotodistusten hakeminen

Varaudu esittämään kuvallinen henkilöllisyystodistus asioidessasi opintotoimistossa.

Sinun kannattaa varautua toimitusaikoihin (yleensä vähintään yksi arkipäivä). Kaikki opiskeluun liittyvät muutokset, kuten henkilötieto- ja osoitemuutokset, siirtyminen päätoimisesta opiskelijasta sivutoimiseksi ja päinvastoin sekä opiskelun keskeytys väliaikaisesti tai kokonaan pitää ilmoittaa opintotoimistoon välittömästi.

Olet velvollinen ilmoittamaan oppilaitokselle ajantasaiset yhteystietosi (osoite, puhelinnumero, sähköposti). Muuttuneet tiedot päivitetään Wilmassa (Lomakkeet–>Yhteystiedot). Oppilaitos ei vastaa mahdollisesti koituvasta haitasta tai hyödyn menetyksestä, jos yhteystiedot eivät ole ajan tasalla.

Opintotoimiston yhteystiedot
Business College Helsinki
Opintotoimisto
Rautatieläisenkatu 5
00520 Helsinki
Puh. 09 1489 0490
opintotoimisto@bc.fi

Opintosihteerien yhteystiedot
Hanne-Riitta Haapakorpi, hanne-riitta.haapakorpi@bc.fi
Hannele Kurucz, hannele.kurucz@bc.fi
Liisa Kustura, liisa.kustura@bc.fi
Marjatta Nyman, marjatta.nyman@bc.fi
Ulla Schroderus, ulla.schroderus@bc.fi
Suvi Tyynismaa, suvi.tyynismaa@bc.fi

Opintotuki
Opintotukihakemus jätetään opintotoimistoon. Hakemus toimitetaan oppilaitoksesta suoraan Kelaan oppilaitoksen merkinnöin.
Opinnot pitää suunnitella ja suorittaa lukuvuoden aikana siten, että hyväksyttyjä suorituksia kertyy 22,5–30 osaamispistettä lukukaudessa ja keskimäärin 4,5 osaamispistettä kuukaudessa. Jos opiskelijalle ei kerry riittävää määrää hyväksyttyjä suorituksia lukukauden aikana, asiasta ilmoitetaan Kelaan. Kela voi keskeyttää opintotuen maksamisen, kunnes opiskelutilanne on selvitetty. Opintotuki voidaan myöntää ammatillisessa koulutuksessa opintojen suoritettavaa laajuutta vastaavaksi ajaksi. Osaamisen tunnistamisella hyväksiluetut opinnot lyhentävät aina opintotukiaikaa. Jos esimerkiksi opintoja on hyväksiluettu noin 22,5 osaamispistettä, tukiaika lyhenee yhdellä lukukaudella.

Koulumatkatuki
Voit hakea Kelalta tukea koulumatkoihin, jos yhdensuuntainen koulumatkasi on asunnoltasi oppilaitokseen vähintään 10 kilometriä ja matkakustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Omaa matkustustapaa käytettäessä matkakustannukset korvataan enintään 100 kilometriltä. Palauta koulumatkatukihakemus henkilökohtaisesti opintotoimistoon, jossa tarkistetaan kaikki tiedot alennuksen saamiseksi.

Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvilla ei ole oikeutta koulumatkatukeen.

Kela-neuvonta
Hanne-Riitta Haapakorpi, hanne-riitta.haapakorpi@bc.fi, puh. 040 701 6225.
Opintotoimiston aukioloaikoina tai sopimuksen mukaan.

1.5.3 Työelämäpalvelut

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on osa koulutusta. Työpaikalla tapahtuva oppiminen järjestetään joko koulutus- tai oppisopimuksella. Työosuuden aikana näytät osaamisesi käytännön työtehtävissä. Sinulla tulee olla ennen työosuuden alkamista suoritettuna ne ammatilliset opinnot, joiden osaamista edellytetään näytöissä.
Oppilaitoksen työelämäpalvelut neuvovat opiskelijoita, työnantajia, ohjaavia opettajia sekä henkilöstöä kaikissa työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja näyttöihin liittyvissä asioissa. Se hoitaa työpaikalla tapahtuvan oppimiseen ja näyttöihin liittyvän suunnittelun, tiedottamisen, todistukset, tilastoinnit, käytännön ohjauksen sekä näihin liittyvät sopimukset ja aineistot opiskelijoille, opettajille ja työnantajille.
Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvissä asioissa opiskelijaa palvelevat koulutuskoordinaattorit:
Markita Hallbäck-Tuomas, puh. 044 775 6310

Työelämäpalvelujen sähköposti on tyoelamapalvelut@bc.fi
Työelämäpalvelujen vastaanottoajat:
Työelämäpalvelut, 2. krs, huone 248 maanantai ja keskiviikko kello 13–15 tai sopimuksen mukaan.
Opiskelija voi kysyä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvistä asioista tyoelamapalvelut@bc.fi sekä tutustua asiaan oppilaitoksen sivuilta (www.bc.fi) ja opetushallituksen sivuilta (www.eperusteet.fi).
Rekrytointipalvelu
Oppilaitokseen tulee viikoittain tarjouksia uusista palkattomista ja palkallisista työpaikoista. Opiskelijoillemme tarkoitetut paikat löytyvät Wilmasta kohdasta Avoimet työpaikat. Tarvittaessa asiasta voit tiedustella lisää työelämäpalveluista.

1.5.4 Opinto-ohjaajat

Sinulle on nimetty oma HOKS-ohjaaja, joka toimii koko opiskelusi ajan tukenasi ja tekee kanssasi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). HOKS on suunnitelma opinnoistasi, työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja näytöistä.

Tukenasi ovat myös opinto-ohjaajat Kati Heikkilä, Santeri Laakso ja Sari Tuovila. Opinto-ohjaajat tukevat ja ohjaavat sinua erilaisissa opiskeluun ja elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa sekä yksilöllisten tukitoimien suunnittelussa HOKS-ohjaajien työpareina. Opinto-ohjaajilta saat myös tietoa jatko-opintoihin ja valmistumiseen liittyvissä asioissa.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot
Kati Heikkilä, kati.heikkila@bc.fi
Santeri Laakso, santeri.laakso@bc.fi
Sari Tuovila, sari.tuovila@bc.fi

1.5.5 Kuraattorit ja psykologit

Kuraattorilta saat tukea esim. opintojen etenemiseen, motivaation herättelyyn, toimeentuloon ja asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Myös yksinäisyys tai solmut perhe- ja ihmissuhteissa voivat olla syy tulla juttelemaan kuraattorin kanssa.

Kuraattorien yhteystiedot
Marja-Liisa Hiltunen, marja-Liisa.hiltunen@bc.fi
Marja Lahti, marja.lahti@hel.fi
Malla Willberg, malla.willberg@bc.fi

Psykologin tehtävä on edistää nuorten hyvinvointia sekä tukea opiskelua.
Psykologiin voit olla yhteydessä esimerkiksi opiskelumotivaatioon, jaksamiseen, jännittämiseen, stressiin, ahdistukseen ja masentuneisuuteen liittyvissä asioissa.

Psykologien yhteystiedot

Kirsi Raunela, puh. 040 668 3305, kirsi.raunela@hel.fi

Raija Salonen, puh. 050 402 5553, raija.salonen@hel.fi

Keskustelumahdollisuus pastorin kanssa
Jos haluat keskustella luottamuksellisesti papin kanssa, voit ottaa yhteyden päivystävään pastoriin. Hän on tavattavissa maanantaisin ja tiistaisin klo 10-14, keskiviikkoisin klo 12-17 sekä torstaisin ja perjantaisin klo 10-14 Paavalin kirkolla (Sammatintie 5, sisäänkäynti kirkon sisäpihalta 1. kerrokseen), puh. 09 2340 5402.

1.5.6 Erityinen tuki

Erityisopettajan, erva-opettajan tai opinto-ohjaajien puoleen voit kääntyä silloin, kun sinulla on tarvetta erityiseen tukeen
oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi. Mikäli tarvitset jatkuvia opetuksellisia tukitoimia tai opiskelu-
huoltopalveluita, voit saada erityisen tuen päätöksen ja mahdollisuuden opiskella erityisen tuen suunnitelman mukaisesti.

Erityisen tuen yhteystiedot:
Vesa Löytynoja, erityisopettaja, vesa.loytynoja@bc.fi
Ritva Pakkanen, erva-opettaja, ritva.pakkanen@bc.fi

1.5.7 Muita tukimuotoja

Henkilökohtainen lisäohjaus
Jos tarvitset lisäohjausta ja tukea opintoihisi, keskustele asiasta HOKS-ohjaajasi tai sinua opettavan opettajan kanssa. Oppilaitoksessamme on erilaisia ohjaus- ja tukitoimia, jotka voivat edistää opintojesi etenemistä. Myös opinto-ohjaajat auttavat sinua oppimiseen ja opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.

Avoin oppimisympäristö
Avoin oppimisympäristö on paikka, jossa voit suorittaa yksittäisiä opintoja tai tutkinnon osia henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Avoimeen oppimisympäristöön voit tulla opiskelemaan, kun olet keskustellut opiskelutilanteestasi ensin HOKS ohjaajasi, kuraattorin, opinto-ohjaajan tai koulutuspäällikön kanssa. Voit siirtyä opiskelemaan avoimeen oppimisympäristöön silloin, kun opinnot eivät etene aikataulussa, opiskelutilanteesi edellyttää opintojen nopeuttamista tai tarvitset erityisjärjestelyjä opintojensa suorittamiseksi. Avoimessa oppimisympäristössä toimii projektiryhmä, jonka opettajana on ammatillinen erityisopettaja Outi Waltonen.

Opiskelijatutorit
Oppilaitokseemme valitaan vuosittain opiskelijaryhmistä opiskelijatutoreita, jotka toimivat tarpeen mukaan oppilaitoksemme opiskelijaedustajina eri tilaisuuksissa ja koulukiertueilla. Heidän tehtäviinsä kuuluvat lisäksi uusien opiskelijoiden perehdyttäminen oppilaitoksen tiloihin ja palveluihin. Opiskelijatutoreiden toimikausi on lukuvuosi ja heidän ohjaajinaan toimivat opinto-ohjaajat.

1.5.8 Opiskelijoiden terveydenhuolto

Terveydenhoitajien vastaanotot ovat maksuttomia.
Terveydenhoitajien vastaanotto YK- kerroksessa, P28.
Ilman ajanvarausta vastaanotto maanantaista perjantaihin klo 11.30 – 13.00.
Huom! Muutokset vastaanottoajoissa ovat mahdollisia.

Terveydenhoitaja Hannele Ahokas, puh. 050 310 5586 / datanomit
Terveydenhoitaja Riitta Koskelainen, puh. 050 323 4347 / merkonomit
Terveydenhoitaja Hilma Maksimainen, (ti-pe), puh. 040 486 3520 / merkonomit
Terveydenhoitaja Krista Hassinen, (ma ja pe), p. 040 5075930

Oppilaitoksen lääkärin vastaanotolle varataan aika aina terveydenhoitajien kautta. Lääkärin vastaanotolla terveydenhoitokäynnit ovat maksuttomia. Lääkärin hoitoa vaativat sairauskäynnit hoidetaan terveysasemilla. Helsinkiläisille terveysaseman lääkärin vastaanotolla käynnit ovat maksuttomia, muilta kuin helsinkiläisiltä peritään terveyskeskusmaksu 16,40 €.
Peruuttamattomasta lääkärin ajanvarauskäynnistä peritään 40.30 € kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä. Peruutus tulee tehdä edellisenä arkipäivänä klo 12:een mennessä.
Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua oman kotipaikkakunnan hammashuollon lisäksi Helsingin kaupungin hammashuoltoon.
Sairastuessasi ota yhteys terveysasemalle. Epäselvissä tilanteissa saat neuvoja ja ohjeita terveysneuvontanumerosta puh. (09) 310 10023 / 24 h tavallisen puhelun hinnalla. Numerosta saa tietoa myös muista terveyspalveluista.

1.5.9 Opiskeluhuoltoryhmä

Oppilaitoksessamme toimii opiskeluhuoltoryhmä, johon kuuluvat opinto-ohjaajat, erva- ja erityisopettajat, kuraattorit, psykologit, terveydenhoitajat, koululääkäri, opettaja- ja opiskelijajäsenet, kehittämispäällikkö sekä koulutusjohtaja. Opiskeluhuollon tehtävänä on luoda turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö ja edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Tavoitteena on tukea opiskelijaa sekä säilyttää oppilaitosyhteisön toimintakyky fyysistä tai psyykkistä turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa. Opiskeluhuoltotyö edistää oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista sekä ehkäisee koulutuksen keskeytymistä.

Lisätietoja toiminnasta saat opiskeluhuoltoryhmän puheenjohtajalta koulutusjohtaja Antti Siraiselta.

1.5.10 Tietohallintopalvelut

Tietohallintopalvelut kehittää ja ylläpitää oppilaitoksen tietojärjestelmiä sekä neuvoo opiskelijoita ja henkilöstöä laite- ja ohjelmistoympäristöön liittyvissä asioissa.
Tietohallintopalvelut ja opiskelijoiden ylläpitämä asiakastuki sijaitsevat 4. kerroksessa, aukioloajat löytyvät koulun kotisivuilta. Tietohallinnolle osoitetut tukipyynnöt ja vikailmoitukset voi myös lähettää osoitteeseen helpdesk@bc.fi

Käyttöohjeita ja lisätietoa laite- ja ohjelmistoympäristöstä on koottu Itslearning-oppimisympäristön ohjesivuille.

1.5.11 Kansainväliset palvelut

Sinulla on hyviä mahdollisuuksia monikulttuuriseen ja kansainväliseen toimintaan kotimaassa, muualla Euroopassa sekä esimerkiksi Kiinassa ja Intiassa.

Järjestämme ulkomaan opintomatkoja ja kansainvälisiä tapahtumia. Tarjoamme mahdollisuuden suorittaa sopivan englanninkielisen opintojakson partnerioppilaitoksessamme ja tuemme sinua monin eri tavoin, jos haluat lähteä suorittamaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista ulkomaille. Lue lisää ItsLearningistä kohdasta Opiskelijan ohjeet – Kansainvälinen toiminta.

Opinnoissaan hyvin menestyneille merkonomiopiskelijoille myönnämme tutkintotodistuksen lisäksi EBBD-diplomin (European Business Baccalaureate Diploma, 15 osp.), joka on osoitus erinomaisesta osaamisesta kansainvälisessä liiketoiminnassa. Diplomia voi hakea QBA-ryhmän tai suomenkielisen merkonomikoulutuksen opiskelija. Diplomia varten on suoritettava paikallinen tutkinnon osa englanniksi ja hankittava kansainvälisen osaamista opiskelemalla tai työskentelemällä ulkomailla.

Yhteystiedot
Koulutusjohtaja, Kirsi Järvinen, kirsi.jarvinen@bc.fi
Kansainvälisten asioiden koordinaattorit
Datanomiopiskelijoiden yhteyshenkilö: Orsolya Simon,orsolya.simon@bc.fi
Merkonomiopiskelijoiden yhteyshenkilö: Maaria Klemola, maaria.klemola@bc.fi (31.12.2018 saakka)
Marja Saarela, marja.saarela@bc.fi (1.1.2019 alkaen)
Kansainvälisten asioiden koordinaattorit palvelevat huoneessa 258a ja vastaanottoajat ovat:
Ma klo 14.00-15.00
Ti klo 9.15-10.15
Ke klo 14.00-15.00

Halutessasi voit sopia tapaamisajan sähköpostilla.

1.5.12 Opiskelijayhdistys Colli Ry

Business Collegen opiskelijayhdistys Colli ry toimii opiskelijoiden edunvalvojana ja osallistuu oppilaitoksen kehittämiseen. Yhdistys vaikuttaa oppilaitoksen asioihin eri toimikunnissa ja työryhmissä (mm. ravintolatoimikunta). Yhdistys pitää myös yhteyttä valtakunnallisiin opiskelijajärjestöihin. Yhdistyksen tavoitteena on parantaa oppilaitoksen yhteishenkeä ja edistää opiskelijaviihtyvyyttä järjestämällä erilaisia tapahtumia sekä teemapäiviä. Yhdistys toimii yhdistävänä tekijänä oppilaitoksen opiskelijoiden ja henkilöstön välillä.
Yhdistys valitsee uuden hallituksen aina loppuvuodesta, jolloin jokaisella halukkaalla on mahdollisuus asettua ehdokkaaksi.

Colli ry:n yhteystiedot: opiskelijayhdistys@bc.fi.
Colli ry:n Facebook-sivut: www.facebook.com/ColliRy

1.5.13 Ruokailu

Päätoimisella opiskelijalla on oikeus yhteen maksuttomaan ateriaan opiskelupäivinä. Loma-aikoina ja opetuksettomina päivinä opiskelijaruokailua ei ole tarjolla. Maksuttomia ateriavaihtoehtoja on kolme. Mikäli haluat täydentää ateriaasi tai valita jonkun muun kuin maksuttoman aterian, maksa siitä hinnaston mukainen lisämaksu. Jos haluat syödä toisen aterian päivässä, hinta on sama kuin oppisopimusopiskelijoilta perittävä aterian hinta. C-portaan puoleinen linjasto on tarkoitettu poleteilla ruokaileville ruuhka-aikoina. Muista pitää ruokapoletti aina mukana ja tarkista mitä kuhunkin ateriakokonaisuuteen kuuluu.

Business Collegen opiskelija saa info-palveluista opiskeluajaksi ruokailua varten poletin, jolla lounas kuitataan. Poletti tulee palauttaa opiskelun päätyttyä infoon. Kadonneen, ilkivaltaisesti rikotun tai palauttamatta jääneen poletin kustannukset; 10 euroa, peritään opiskelijalta.

Erityisruokavalion mukaisen aterian voit saada esittämällä lääkärintodistuksen ravintolaan lukuvuoden alkaessa. Erityisateriat valmistetaan erikseen, joten ilmoita mahdollinen poissaolo keittiöön viimeistään samana aamuna ennen yhdeksää.